ჩვენ შესახებ

British Centre Gateway

BC Gateway წარმოადგენს ბრიტანული ცენტრის შვილობილ კომპანიას, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა წამყვან საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ჩვენ ნებისმიერ დაინტერესებულ მსურველს ვაძლევთ შესაძლებლობას შეისწავლოს, გაიღრმაოს და პრაქტიკაში გადაიტანოს ინგლისური ენის ცოდნა დიდი ბრიტანეთის საუკეთესო სკოლებში.

Quality English

Quality English წარმოადგენს საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციას, რომელიც მთელ მსოფლიოში განსაზღვრავს ინგლისური ენის შემსწავლელი სკოლების სწავლების ხარისხს. BC Gateway წარმოადგენს Quality English-ის ერთადერთ ავტორიზებულ საგანმანათლებლო სააგენტოს საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს გაცვლით სასწავლო პროგრამებს დიდ ბრიტანეთში მხოლოდ Quality English-ის მიერ აკრედიტებულ სკოლებში.

www.quality-english.com