ჩვენ შესახებ

British Centre Gateway

BC Gateway წარმოადგენს ბრიტანული ცენტრის შვილობილ კომპანიას , რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა წამყვან საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ჩვენ, ნებისმიერ დაინტერესებულ მსურველს ვაძლევთ შესაძლებლობას შეისწავლოს, გაიღრმაოს და პრაქტიკაში გადაიტანოს ინგლისური ენის ცოდნა ევროპის საუკეთესო სკოლებში.

Quality English

Quality English წარმოადგენს საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციას, რომელიც მთელ მსოფლიოში განსაზღვრავს ინგლისური ენის შემსწავლელ სკოლათა სწავლების ხარისხს. BC Gateway წარმოადგენს Quality English-ის ერთადერთ ავტორიზებულ საგანმანათლებლო პროვაიდერს საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს გაცვლით სასწავლო პროგრამებს მხოლოდ Quality English-ის მიერ აკრედიტებულ სკოლებში.

www.quality-english.com